Katselmukset

Miksi energiakatselmuksia tehdään?

Energiakatselmuksissa pyritään löytämään tilaajan energiankäytölle mahdollisimman energiataloudellen toimintamalli, joka maksaa siihen sijoitetut kustannukset takaisin alle seitsemässä (7) vuodessa.  Energiakatselmukset auttavat Suomen valtiota saavuttamaan energiakatselmuksilla, Suomelle asetetut kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteet, uusiutuvien energialähteiden lisäämistavoitteet, kaatopaikkadirektiivit ja biojätteiden käsittelystä säädetyt määräykset.

Motiva-mallisiin energiakatselmuksiin on mahdollista saada TEMin (Työ- ja Elinkeinoministeriö) katselmustukea (40-50%)

TEM tukee myös uusiutuvan energian kuntakatselmuksen toteutusta 60 %:lla. Uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa kartoitetaan katselmusalueen energiantuotannon ja kiinteistökannan lämmityksen energiataseet ja arvioidaan käytettävissä olevat uusiutuvat energiavarat.

Tämän jälkeen selvitetään konkreettiset mahdollisuudet lisätä uusiutuvaa energiaa kannattavasti ja tehdään niistä toimenpide-ehdotuksia. Katselmuksen voi toteuttaa niin yhden kuin usean kunnan, seutu- tai maakunnan kattavana.

Energiakatselmusten tekeminen vaatii Motiva Oy:n myöntämän katselmoijan pätevyyden. Muutoksen Tuulet Oy:llä on pätevyydet laatia ja moneen kuntaan tehdyn katselmuksen kokemus tehdä Uusiutuvan energian kuntakatselmuksia (UEKK) sekä suurten yritysten pakollisia energia- ja materiaalikatselmuksia.

Vuoden 2015 alussa voimaantullut energiatehokkuuslaki muutti energiakatselmuskäytäntöä. Energiakatselmustoiminta jakaantuu kahteen osaan: energiatehokkuuslaissa säädettyyn suuria yrityksiä koskevaan pakolliseen energiakatselmustoimintaan ja vapaaehtoiseen, muita kuin suuria yrityksiä koskevaan TEMin tukemaan energiakatselmustoimintaan.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Motiva Oy:n Energiakatselmustoiminta