Energiatehokkuus

 

 

Meillä on pitkä ja monipuolinen kokemus energiatehokkuuden parantamisesta,   lähtien teollisuuspuistojen sivuvirtojen hyödyntämisestä aina kaukolämpöverkkojen hyötysuhteen parantamiseen ja polttoaine-vaihtoehtojen kannattavuusselvityksiin.  Ota yhteyttä ja kysy lisää..

⇒  Energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntö

 

Energiatehokkuussopimukset 2017-2025 

Uusi energiatehokkuussopimusten kausi vuosille 2017–2025 käynnistyi 1.1.2017.

Sopimusten tavoitteena on edistää energiatehokkuutta teollisuudessa, energia- ja palvelualalla, kiinteistöalalla, kunta-alalla sekä öljylämmityskiinteistöissä. Kaikkiaan sopimusten odotetaan kattavan yli 60 prosenttia Suomen kokonaisenergiankäytöstä.

Sopimukset ovat tärkeä osa energia- ja ilmastostrategian toteutusta ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Ne ovat valtion ja toimialojen valitsema keino täyttää EU:n Suomelle asettamat tiukat tavoitteet energian tehokkaammasta käytöstä. Sopimusten avulla saatavalla energiansäästöllä on tarkoitus kattaa yli puolet EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaisesta Suomea sitovasta energiansäästötavoitteesta kaudella 2014–2020.

Uuteen sopimuskauteen sitoutunut laaja joukko toimialoja

Mukana ovat Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, Metsäteollisuus ry, Energiateollisuus ry, Autoalan keskusliitto ry, Elintarviketeollisuusliitto ry, Kaupan liitto ry, Kemianteollisuus ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Teknologiateollisuus ry, Suomen Kuntaliitto ry, RAKLI ry sekä Öljy- ja biopolttoaineala ry. Valtion puolesta sopimuksista vastaavat työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö ja Energiavirasto. Sopimusten käytännön toimeenpanoa tukee Motiva Oy ja öljyalan sopimuksen osalta Öljyalan Palvelukeskus Oy ja Lämmitysenergia Yhdistys ry.