Biokaasu

Teemme Biokaasulaitoksen kannattavuusselvityksiä. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää.

 

Biokaasulaitoksen toteutettavuusselvityksessä pyritään hakemaan Biokaasulaitoksen kannattava toteutettavuusmalli, joka toteutuessaan hyödyntää sijaintipaikkakuntansa lisäksi koko ympärillä olevaa maakuntaa. Samoin Suomen valtiota saavuttamaan Suomelle asetetut kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteet, uusiutuvien energialähteiden lisäämistavoitteet, kaatopaikkadirektiivit ja biojätteiden käsittelystä säädetyt määräykset.

 

Biokaasulaitoksen kannattavuuteen nykyisten tutkimusten ja käyttökokemusten mukaan vaikuttavat pääsääntöisesti: laitoksen kokoluokka, syötteiden laatu ja hankintakustannukset, prosessivaihtoehdot sekä biokaasusta ja lopputuotteiden hyödyntämisestä saatavat tulot.

Biokaasulaitoksen kannattavuutta tarkasteltaessa pitäisi huomio kiinnittää lantaa ja jätteitä käsittelevän Biokaasulaitoksen kokonaistoimintaketjuun: syötteiden hankinnasta lopputuotteiden myyntiin. Energia, ravinteet ja ympäristövaikutukset huomioiden parhaalla tavalla.

Usean kunnan alueelle tekemässämme selvityksessä on löytynyt mahdollisuudet kerätä riittävä määrä kokoluokaltaan kannattavan Biokaasulaitoksen tarvitsemia syötteitä.  Tämä edellyttää yhteistyötä alueen eri toimialojen, kuten maataloustuottajien, turkistarhaajien ja biojätteitä tuottavien kauppaketjujen välillä. Erityisesti alueella toimivat, jäteyhtiöt, jotka keräävät alueen biojätteet ovat välttämätöntä saada hankkeeseen mukaan.  Biojätteitä ei voi viedä kaatopaikoille, vaan vastaanottajana pitää olla hyväksytty biojätteiden käsittelylaitos.  Maailma on muuttunut, jätteistä on tullut raaka-aineita.

 

Motiva Oy  Biokaasuesitykset

http://www.biokaasuyhdistys.net/